Trainingen

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met het geven van trainingen en workshops rond het thema ‘Hoe om te gaan met dementie‘. Eén van die trainingen was ‘De kracht van anders communiceren‘, die ik samen met Annemarie Bolder deed. Deze trainingen waren succesvol en heb ik met plezier gedaan. Toch is voor mij nu het moment aangebroken me op een andere manier in te zetten: ik ga mij de komende tijd vooral richten op praktische en laagdrempelige workshops voor vrijwilligers die met dementie te maken krijgen. Hierbij zullen verhalen, muziek en praktische tips belangrijke ingrediënten zijn.

Voor informatie over de trainingen over dementie die gericht zijn op professionals verwijs ik graag naar Annemarie Bolder.